* Aplica a referències que comencen amb un 6. Descompte aplicable sobre el preu original.