*Sniženje se odnosi na reference koje započinju sa znamenkom 6. Popust se primjenjuje na originalnu cijene.