*Dotyczy artykułów, których numery referencyjne zaczynają się od cyfry 6. Zniżka naliczana jest od pierwotnej ceny.