Παρατεταμένη περίοδος επιστροφής χρημάτων έως τις 10 Ιανουαρίου για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από τις 09 Νοεμβρίου