Retningslinjer for konfidensialitet

PERSONLIG INFORMASJON

Nyeste versjon: 01/01/2023

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Ansvarlig for behandling av personopplysninger er PUNTO FA, S.L. (“MANGO”), med N.I.F. B-59.088.948. Kontaktinformasjonen til MANGO er som følger: 

- Postadresse: Atención al Cliente, carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Spania. 

- Telefon: +34 93 860 24 24

- E-postadresse: personaldata@mango.com

Det informeres om at MANGO har utnevnt en delegat som er ansvarlig for databeskyttelse, som du kan rette alle spørsmål relatert til behandlingen av personopplysningene dine til.  Du kan kontakte den delegerte for databeskyttelse angående dette, gjennom følgende kontaktinformasjon: dpo@mango.com, postadresse: Oficina DPO, carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Spania. 

HVILKEN TYPE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER MANGO INN?

MANGO kan samle inn den følgende personopplysningen din gjennom MANGO nettsiden og / eller MANGO mobilapplikasjonen (”nettside / app”) via de tilsvarende skjemaene: navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og kredittkort (Kredittkortnummer + CVV2) i samsvar med PCI DSS-standarder eller kontonummer (gitt av kunden ved retur) når du besøker nettsiden / appen, registrerer seg, foretar en bestilling på nettet, kontakter MANGO og / eller deltar i kampanjer eller undersøkelser i regi av MANGO. 

I tillegg samler MANGO inn all informasjon relatert til navigasjonen på nettsiden / appen og dets samspill med merkevaren. 

Alle personopplysningene som samles inn av MANGO kommer fra den interesserte parten, med unntak av kontaktinformasjonen som kan gis til oss av venner eller slektninger for levering av et gavekort eller andre gaver. 

MED HVILKET FORMÅL BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE?

Personopplysningene dine vil bli behandlet med følgende formål, avhengig av behov: 

- Administrasjon av registreringen din på nettsiden / appen.  

- Administrasjon av kjøp og salg på nett. Vi bruker personopplysningene dine for å behandle og levere bestillingen din, og for å informere deg om dens status via e-post, SMS og /eller andre tilgjengelige kanaler. På samme måte, med din godkjenning, oppbevarer vi kortdetaljene dine for fremtidige kjøp. 

- Utarbeiding av en kommersiell profil fra navigeringen din på nettsiden / appen. Denne profilen tar form ved hjelp av dine personopplysninger og informasjonen om navigeringen din, for eksempel produktene som er sett eller lagt til i kurven, seksjonene av nettsiden / appen som er besøkt, landet fra hvor du besøkte oss fra, osv. for å vurdere dine preferanser og / eller personlige interesser med det formål å tilby deg et innhold på nettsiden / appen, tilbud, tjenester og produkter som passer til profilen din. 

- Administrasjon og sending av eksklusive kampanjer og siste nyheter tilpasset profilen din gjennom e-post, SMS, postadressen eller andre kommunikasjonskanaler og / eller digitale plattformer. Dette inkluderer salgsfremmende handlinger, som for eksempel, administrasjon av konkurranser eller loddtrekninger av MANGO. 

- Forebygging, registrering og kontroll av misbruk og svindel ved bruk av tjenestene våre. 

- Administrasjon av varslingstjeneste for tilgjengelighet av plagg og tilbehør på nettsiden / appen. 

- Administrasjon og sending av kommunikasjon om plagg og tilbehør som venter på deg i handlekurven din. 

- Forvaltning og utstedelse av støttedokumenter for kjøp og salg: forenklet digital kvittering, salgsfaktura eller Tax Free. 

- Administrasjon av WIFI-tjenesten i MANGO-butikkene. 

- Administrasjon av Mango-gavekortet. 

- Svar på utøvelsen av dine personvernrettigheter, samt svare på spørsmål, forespørsler og mulige klager som du fremsetter gjennom kundeservice.  

- Kvalitetshandlinger- og undersøkelser for å kjenne til din grad av tilfredshet for å opprette og forbedre tjenestene våre. 

HVOR LENGE OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

MANGO vil kun beholde personopplysningene dine i den tidsperioden som er rimelig nødvendig med hensyn til behovet for å svare på spørsmål eller løse problemer som måtte oppstå, gjennomføre forbedringer, aktivere tjenester samt oppfylle kravene i gjeldende lovverk. Dette betyr at selskapet kan beholde personopplysningene dine i rimelig tid selv etter at den interesserte part har sluttet å benytte seg av MANGOs tjenester eller har sluttet å bruke nettstedet / appen. Etter denne perioden vil personopplysningene dine bli blokkert fra alle MANGO-systemene. 

HVA ER DET JURIDISKE GRUNNLAGET FOR Å BEHANDLE OPPLYSNINGENE DINE?

MANGO har følgende juridiske grunnlag for å kunne behandle personopplysningene dine: 

Gjennomføring av kontrakten  

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er gjennomføring av salgskontrakten. I denne forstand er du pliktig til å gi de opplysningene som er nødvendige for gjennomføringen. Hvis disse opplysningene ikke blir gitt, vil det ikke være mulig å gjennomføre salget. 

Relatert til følgende formål vil det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine være utøvelsen av en kontrakt: 

- Administrasjon av kjøp og salg på nettet (inkludert, butikkassistert kjøp og salg). 

- Administrasjon og utstedelse av støttedokumenter for kjøp og salg: salgsfaktura og /eller forenklet digital kvittering. 

- Administrasjon og utstedelse av dokumentet “Tax Free”, relatert til kjøp og salg. 

Lovlig etterlevelse 

Relatert til følgende formål vil det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine være oppfyllelsen av en juridisk forpliktelse: 

- Administrasjon og utstedelse av salgskvittering. 

- Svar på utøvelsen av dine personvernrettigheter, samt svare på spørsmål, forespørsler og mulige klager som du fremsetter gjennom kundeservice.  

Samtykke 

Relatert til følgende formål vil det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine være samtykket ditt, dersom det har blitt gitt. 

- Administrasjon av registreringen din på nettsiden / appen.  

- Forvaltning av tjenesten for å sende eksklusive tilbud, de siste nyhetene samt personlig kommunikasjon tilpasset profilen til den interesserte parten. 

- Administrasjon av varslingstjeneste for tilgjengelighet av plagg og tilbehør på nettsiden / appen. 

- Utarbeiding av en kommersiell profil fra navigeringen din på nettsiden / appen. 

- Administrasjon og sending av kommunikasjon om plagg og tilbehør som venter på deg i handlekurven din. 

- Administrasjon av WIFI-tjenesten i MANGO-butikkene. 

- Oppbevaring av kortdetaljene for fremtidige kjøp. 

- Administrasjon av Mango-gavekortet. 

En tilbaketrekking av samtykke fra denne behandlingen fra deg vil ikke være avgjørende for gjennomføringen av salgskontrakten som er inngått mellom denne og MANGO.

Legitim interesse 

Relatert til følgende formål vil det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine være den legitime interessen: 

- Forebygging, registrering og kontroll av misbruk og svindel ved bruk av tjenestene våre. 

- Sende tilfredshetsundersøkelser for produktene som er kjøpt eller tjenestene som du har brukt for å be om din mening med henblikk på forbedringer. 

Vår legitime interesse innebærer å sikre det at nettsiden / appen forblir trygg, samt å hjelpe MANGO til å forstå behovene, forventningene og tilfredshetsnivået ditt med varemerket, og slik kunne forbedre tjeneste. Alle disse handlingene utføres for å forbedre tilfredshetsnivået ditt og sikre en unik navigasjons- og handleopplevelse. 

TIL HVILKE MOTTAKERE KAN VI KOMMUNISERE PERONOPPLYSNINGENE DINE?

Personopplysningene dine kan kommuniseres til følgende mottakere: 

- Bedrifter i MANGO-konsernet. 

- Myndigheter og offentlige etater når dette kreves etter skattelovene, arbeidslovene, trygdeordninger eller andre gjeldende lover. 

- Bedrifter med ansvar for databehandling (leverandører av oppdagelse og forebygging av svindel, teknologiske og analytiske tjenester, kundeservicetjenester, reklame- og markedsføringstjenester osv.) og, generelt til tredjepartsleverandører som er nødvendige for levering av tjenester som tilbys av MANGO (leverandører og bud- og transporttjenester, osv.). 

Internasjonale dataoverføringer kan også forekomme basert på tidligere kommunikasjoner, der MANGO vil benytte standardkontraktklausulene som er vedtatt av Europa-kommisjonen som en garanti for overføringene til land som ikke har en adekvansbeslutning fra den europeiske kommisjonen. Under alle omstendigheter vil tredjeparter som visse personopplysninger deles med tidligere ha akkreditert vedtaket om tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for en riktig beskyttelse av disse. 

MANGO selger ikke under noen omstendigheter dine personopplysninger til tredjeparter. 

HVORDAN BESKYTTER MANGO PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Nettsiden / appen bruker teknikker for informasjonssikkerhet som brannmurer, tilgangskontrollprosedyrer og kryptografiske mekanismer, alle med sikte på å forhindre uautorisert tilgang til opplysningene og garantere konfidensialiteten av samme. For å oppnå disse målene aksepterer du at MANGO innhenter data for en hensiktsmessig autentisering av tilgangskontrollene. 

I tillegg gjennomføres enhver transaksjon gjennom nettsiden / appen via sikre betalingssystemer. Den konfidensielle betalingsinformasjonen overføres direkte og i kryptert form (SSL) til det tilsvarende selskapet. 

MANGO erklærer at de har iverksatt alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere sikkerheten og integriteten til personopplysningene som de behandler, samt å forhindre tap, endringer og / eller tilgang av uautoriserte tredjeparter. 

HVA ER DINE PERSONVERNRETTIGHETER I FORHOLD TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Du har personvernrettighetene som er gjengitt nedenfor, og som kan utøves via e-postadressen personaldata@mango.com. For å behandle forespørselen din om utøvelse av rettigheter, kan vi be om at du beviser identiteten din.

Rett til tilgang Du har rett til å få bekreftelse på om MANGO behandler personopplysninger som angår deg eller ikke, samt å få tilgang til personopplysningene dine som MANGO har til sin rådighet.
Rett til korrigering Du har rett til å be om at MANGO korrigerer personopplysninger dersom de ikke er riktige eller at de fullføres dersom de er ufullstendige. Hvis du er registrert på nettsiden / appen vår, kan det være lettere å rette dem direkte ved å endre profilen.
Rett til sletting / rett til å bli glemt Du kan be om at personopplysningene slettes dersom, blant annet, grunnen er at opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene som de ble samlet inn til.
Retten til begrensning Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av opplysningene, hvor vi i så fall bare vil beholde dem for utøvelse eller forsvar ved klager.
Retten til portabilitet Du har rett til å motta personopplysningene i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og å overføre dem til en annen part når behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt, og utføres med automatiserte midler.
Rett til opposisjon Du kan motsette deg at personopplysningene som er underlagt en behandling basert på MANGOs offentlige eller legitime interesse, inkludert profilering. I dette tilfellet vil MANGO slutte å behandle opplysningene, med unntak av tvingende legitime grunner eller utøvelse eller forsvar av mulige klager. Du har også rett til å motsette deg behandling av data for direkte markedsføringsmål.
Automatiserte individuelle beslutninger Du har rett til ikke å bli gjenstand for en beslutning basert utelukkende på en automatisert behandling, inkludert profilering, som generer juridiske effekter om deg eller betydelig påvirker deg på lignende måte. Det vil imidlertid ikke være mulig å utøve slik rett dersom avgjørelsen er nødvendig for gjennomføringen eller utføringen av en kontrakt mellom deg og MANGO; er godkjent av rettighetene som gjelder for MANGO, forutsatt at selskapet etablerer tilstrekkelige tiltak for å beskytte dine rettigheter, friheter og legitime interesser eller er basert på ditt eksplisitte samtykke.
Rett til å sende inn en klage Du har rett til å sende inn en klage hos det spanske databeskyttelsesbyrået eller annen kompetent kontrollmyndighet.

ENDRINGER AV RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER?

I tilfelle hvis vi endrer innholdet i retningslinjene for personvern og informasjonskapsler, vil vi varsle deg via nettsiden / APP-en eller til din e-postadresse om når endringene påvirker personvernet ditt betydelig, slik at du kan analysere dem, og slik utøve dine rettigheter som en interessert part.