Personvernretningslinjer og informasjonskapsler

Nyeste versjon:

Informasjon om behandling av personopplysninger

Hvem er ansvarlig for behandlingen av opplysningene dine?

Den ansvarlige for behandlingen av personopplysninger samlet inn og behandlet på våre plattformer (plattformer forstås som bruken av nettsiden, MANGO-appen eller enhetene som du finner i våre fysiske butikker, samt de som stammer fra forholdet ditt til MANGO) er PUNTO FA, S.L. (“MANGO”), med N.I.F. B-59.088.948. Du kan ta kontakt med MANGO gjennom følgende medier:

 • Postadresse: Atención al Cliente, carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Spania.
 • E-postadresse: personaldata@mango.com

MANGO har utnevnt en personvernansvarlig, som du kan rette alle spørsmål relatert til behandlingen av personopplysningene dine til ved å sende en e-post til dpo@mango.com eller sende forespørselen din skriftlig til postadressen: Oficina DPO, carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Spania.

Hvilke type personopplysninger samler Mango inn og behandler?

MANGO kan samle inn direkte fra forholdet ditt og bruk av tjenestene våre, hovedsakelig, følgende data og/eller datakategorier: i) identifikasjon- og kontaktdata; ii) data av personlig karakter; iii) økonomiske data som kredittkort (PAN+CVV2) i samsvar med PCI DSS-standarder som blir brukt til å behandle betalingen i tilfelle kjøp av en av våre artikler,eller kontonummeret som vil bli brukt til overføringer i tilfelle retur; iv). data observert ved kjøp av våre produkter og forbruksvaner og -preferanser til kundene våre; v) data om bruken av MANGOs plattformer og navigasjon.

Med hvilket formål behandler vi personopplysningene og hva er det juridiske grunnlaget?

Formålene som MANGO kan behandle dine personopplysninger for er som følger:

A) OPPRETTELSE AV EN BRUKERKONTO

  • Administrere registreringen din, som vil innebære opprettelse av en konto som MANGO-bruker. Denne kontoen lar deg sentralisere ethvert problem relatert til statusen din som bruker, samt gi deg tilgang til visse funksjoner som er tilgjengelige og reservert for denne vurderingen. For eksempel vil det å ha en brukerkonto tillate deg å lagre visse opplysninger som kan brukes i fremtidige kjøp og/eller interaksjoner med MANGO.

På samme måte vil opprettelsen av brukerkontoen din, i de landene der MANGO Likes You-lojalitetsprogrammet er tilgjengelig, medføre deltakelse i det. Påmelding til dette programmet kan medføre rabatter og/eller fordeler på tjenester fra samarbeidspartnere, samt rabatter for fremtidige kjøp hos MANGO. I denne forbindelse vil vi informere deg om at landene som har MANGO Likes You-lojalitetsprogrammet annonserer det på sine respektive nettsteder.

   • Det juridiske grunnlaget som legitimerer behandlingen av dataene dine for dette formålet, er gjennomføring av en kontrakt, forstått som de aksepterte salgsvilkårene.
   • På tidspunktet for opprettelse av konto. Behandlingen av dataene dine er nødvendig for å sikre overholdelse av forpliktelsene og rettighetene som er angitt i salgsvilkårene.

B) KJØP AV MANGO-PRODUKTER

Behandle kjøpet av varer utført gjennom de forskjellige kjøpskanalene aktivert av MANGO. Denne behandlingen består i å utføre alle nødvendige tiltak for å kunne administrere kjøpet ditt og, der det er hensiktsmessig, garantere riktig levering av bestillingen din, samt utføre enhver behandling knyttet til salget av artikkelen, for eksempel administrering og utstedelse av dokumenter som akkrediterer salget, for eksempel forenklet e-faktura, kvittering eller Tax Free og, der det er aktuelt, behandle retur av artiklene.

For å gjøre dette kan vi sende deg informasjon om status for kjøpet både via e-post, SMS og/eller annen kanal som er tilgjengelig til enhver tid.

 • Det juridiske grunnlaget som legitimerer behandlingen av dataene dine for dette formålet, er utførelsen av en kontrakt, forstått som salgsbetingelsene som ble akseptert på kjøpstidspunktet for artiklene. Behandlingen av dataene dine er nødvendig for å sikre overholdelse av forpliktelsene og rettighetene som er angitt i salgsvilkårene.

Administering av Mango gavekort

 • Det juridiske grunnlaget som legitimerer behandlingen av dataene dine for dette formålet, er utførelsen av en kontrakt, forstått som vilkårene for bruk som ble akseptert på kjøpstidspunktet for gavekortet. Behandlingen av dataene dine er nødvendig for å sikre overholdelse av forpliktelsene og rettighetene som er fastsatt i brukervilkårene.

I forhold til behandling av nettkjøp, vil MANGO, som datakontrollør, utføre tilsvarende tiltak for å forebygge, oppdage og kontrollere misbruk og svindel ved bruk av våre tjenester, som det kan være automatisert beslutningstaking for.

Disse automatiserte beslutningene består i analyse av atferden i betalingsprosessen, for hvilke dataene i kjøpsprosessen og kjøpshistorikken som er gjort, generelt vil bli brukt for å kunne kontrollere om transaksjonen kan anses som svindel. Denne informasjonen vil tillate oss å oppdage og prøve å forhindre uredelig oppførsel i betalingstransaksjoner, og kjøp kan avvises og derfor beskytte både deg som interessert part (i tilfelle identitetstyveri), eller Mango som tjenesteleverandør og ansvarlig part.

 • Behandlingen av dataene dine for dette formålet er legitimert av MANGOs legitime interesse i å analysere alle transaksjonene som skjer i betalingsprosessen for produktene de selger, for å sikre at det ikke forekommer økonomisk svindel som negativt betrakter oss selv eller kunder. I denne forstand anser vi at det også er av generell interesse i den grad behandlingen bidrar til å generere, forbedre og opprettholde publikums tillit til de økonomiske forholdene de utfører gjennom betalingsmetodene som MANGO tilbyr i sin netthandel for å forhindre at de blir mistrodd på grunn av svindel eller uredelige aktiviteter som oppstår.
 • Her må vi informere deg om at MANGO i dette tilfellet har overbevisende legitime grunner som muliggjør behandling av dataene dine for dette formålet, og vil i dette tilfellet ikke være i stand til å svare på din rett til å protestere i samsvar med bestemmelsene i artikkel 21.1 i den generelle datavernforordningen.
 • For mer informasjon om denne vurderingen kan du sende en forespørsel direkte til vår datavernansvarlig.

Dersom du er registrert som bruker og foretar et kjøp av en av våre artikler gjennom våre plattformer, kan vi utføre følgende behandling:

 • Lagre kredittkortopplysningene dine slik at de kan brukes til fremtidige kjøp.

Det juridiske grunnlaget som legitimerer behandlingen av dataene dine, er det uttrykkelige samtykket du har gitt i den forstand at vi beholder denne informasjonen slik at det kan brukes i fremtidige kjøp, uten at det berører det faktum at bruken av kredittkortdataene dine legitimeres innenfor rammen av utførelsen av en kontrakt i tråd med bestemmelsene i forrige avsnitt. Dette samtykke kan trekkes tilbake når som helst uten at tilbaketrekkingen påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykke før det trekkes tilbake.

C) KONFIGURERING AV DITT FORHOLD TIL MANGO SOM MERKEVARE

Nyhetsbrev: administrering og sending av kommersiell informasjon om eksklusive kampanjer og de siste nyhetene tilpasset profilen din, sending av publikum gjennom digitale plattformer, samt kommunikasjon relatert til plagg og tilbehør som venter i handlekurven din via e-post, SMS, WhatsApp, varsler fra Mango-appen eller andre kommunikasjonskanaler og/eller digitale plattformer. Dette inkluderer salgsfremmende handlinger, for eksempel administrering av konkurranser eller lotterier organisert av MANGO. I tilfelle du samtykker til å motta kommersiell kommunikasjon gjennom forskjellige kanaler, kan visse personopplysninger brukes til å tilpasse kommunikasjon i digitale medier.

 • Det juridiske grunnlaget som legitimerer behandlingen av dataene dine er det uttrykkelige samtykket gitt av deg, som kan trekkes tilbake når som helst uten at tilbaketrekkingen påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykke før den trekkes tilbake.

Administrasjon av varslingstjenesten om tilgjengelighet av plagg og tilbehør gjennom vår Mango-app, e-post, SMS, WhatsApp eller andre kommunikasjonskanaler og/eller digitale plattformer.

 • Det juridiske grunnlaget som legitimerer behandlingen av dataene dine for dette formålet, er det uttrykkelige samtykket du har gitt, som kan trekkes tilbake når som helst uten at tilbaketrekkingen påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykke før den trekkes tilbake.

Søketjenesten for plagg i Mango butikker (plassering). Mango vil behandle dine personopplysninger for å kunne fortelle deg tilgjengeligheten av det valgte plagget i butikkene nærmest stedet som tilbys av enheten din. Disse dataene vil ikke bli lagret i våre systemer etterpå.

 • Det juridiske grunnlaget som legitimerer behandlingen av dataene dine for dette formålet, er samtykket du gir oss til å få tilgang til plasseringen av enheten din.

Dette samtykke kan trekkes tilbake når som helst uten at tilbaketrekkingen påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykke før det trekkes tilbake.

Svare på utøvelsen av rettighetene anerkjent i forskriften om personvern.

 • Det rettslige grunnlaget som legitimerer behandlingen av dataene dine, er overholdelsen av en rettslig forpliktelse når det gjelder forvaltningen av rettighetsutøvelsen, i samsvar med forpliktelsen i personvernforordningen.

Svare på spørsmål, forespørsler og mulige krav som du foretar gjennom kanalene aktivert av kundeservice, for eksempel post, telefon, e-post, WhatsApp, sosiale medier, skjemaer i Mango-appen/nettstedet, virtuell assistent på appen/nettstedet med AI-funksjoner og enhver annen kanal aktivert for dette formålet. Avhengig av årsaken til din kontakt med MANGO, kan grunnlaget for behandlingen av dataene dine være forskjellig. I denne forbindelse:

 • Anser vi eksistensen av en legitim interesse fra Mango i å løse og svare på forslag, spørsmål eller forespørsler som du kan foreta gjennom kanalene satt opp av kundeservice, under den forståelse at dine rettigheter og/eller friheter ikke under noen omstendigheter påvirkes eller skades av det faktum at forespørselen initiert av deg blir besvart.
 • I tilfelle vi har å gjøre med problemer knyttet til en bestilling og hvis oppmerksomhet er nødvendig for formalisering av kjøpet, legitimeres behandlingen av dataene dine ved gjennomføring av en kontrakt, forstått som salgsbetingelsene.
 • I tilfelle dataene dine behandles for å håndtere en klage eller et krav sendt gjennom kanalene som er aktivert av kundeservice, vil behandlingen av dataene dine bli utført for å overholde en juridisk forpliktelse fastsatt i forbruksloven.

Etter å ha levert noen av våre tjenester, sender vi deg kvalitetsundersøkelser for å vite din mening og grad av tilfredshet med ditt forhold til MANGO. Informasjonen som samles inn som et resultat av undersøkelsen vil gjøre det mulig for oss å opprette og forbedre våre tjenester og prosedyrer, og det er av stor interesse for oss å ha erfaringen.

 • Det rettslige grunnlaget som legitimerer behandlingen av opplysningene dine, er legitim interesse. Vår legitime interesse er å kunne garantere at plattformene våre forblir sikre, samt å hjelpe MANGO med å forstå dine behov, forventninger og din grad av tilfredshet med merkevaren og derfor forbedre tjenestene våre til enhver tid. Alle disse handlingene utføres for å forbedre graden av tilfredshet og sikre en unik surfe- og shoppingopplevelse, og denne analysen utføres på en aggregert måte.

Profilering basert på atferds- og forbrukerdata samlet inn gjennom surfingen din, samhandlingene dine med merkevaren og de som er avledet fra kjøpshistorikken din for å vise deg anbefalinger eller innhold på plattformen vår som en prioritet, i samsvar med din smak, samt for å sende deg kommersiell kommunikasjon tilpasset profilen din så lenge du har gitt oss ditt samtykke til dette formålet.

 • Tatt i betraktning egenskapene til profileringen og etter den tilsvarende avveiningen av dine interesser som det berørte emnet, samt MANGO som den ansvarlige parten, har det blitt fastslått at det juridiske grunnlaget som legitimerer behandlingen av dataene dine er den legitime interessen som det anses å være av interesse for alle involverte parter at de elementene som kan være av interesse for forbrukeren, vises som en prioritet. På denne måten, ved å vise prioriterte artikler som kan gjenspeile prioriteringene til den aktuelle brukeren, vil MANGO kunne tilby deg en tjeneste av høyere kvalitet, og brukeropplevelsen vil være mye mer positiv, mens det igjen vil være en omdømmemessig fordel for MANGO hvis brukerne har en god opplevelse mens de surfer og handler på våre plattformer.
 • Med tanke på egenskapene til profileringen og etter den tilsvarende avveiningen av dine interesser som det berørte emnet, samt MANGO som den ansvarlige parten, er det fastslått at det juridiske grunnlaget som legitimerer behandlingen av dataene dine for opprettelsen av profilen din som forbruker for å kunne sende deg kommersiell kommunikasjon tilpasset interessene, forbrukernes smak og preferanser er den legitime interessen fordi det anses å være i alle involverte parters interesse at personlig kommersiell kommunikasjon sendes. På denne måten vil det faktum at man kan tilpasse kommersiell kommunikasjon til brukerens profil tillate MANGO å tilby deg en tjeneste av høyere kvalitet, da du bare vil motta kommunikasjon hvis innhold kan være av interesse for deg, og unngå sending av generisk kommunikasjon som kan være overdreven eller lite attraktiv for interesserte parter, og dermed øke graden av tilfredshet mens det samtidig vil gi fordeler til MANGO. På denne måten kan det utføres mer effektiv kommersiell kommunikasjon som favoriserer innhenting av nye kunder og lojaliteten til de som allerede eksisterer, samt forbedre bedriftens image.
 • Algoritmen som er planlagt for profilering, gir ikke anbefalinger om handlinger som skal utføres (verken på segmentnivå eller på individnivå), og den bruker heller ikke beslutninger på en automatisert måte, men er begrenset til å analysere atferds- og forbruksdataene til kunder og potensielle kunder for å kjenne deres interesser, smak og preferanser, og utlede atferden til den interesserte parten i fremtiden. Basert på denne informasjonen vil en person som er ansvarlig for markedsføringsområdet bestemme hva som er den beste strategien for segmentet, kunden eller den potensielle kunden.
 • Du kan få mer informasjon om vurderingen av legitim interesse ved å sende forespørselen direkte til vår datavernansvarlig.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

For å garantere at dine personopplysninger er tilstrekkelige, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for, vil MANGO kun beholde personopplysningene dine i det tidsperioden som er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, ta hensyn til behovene for å svare på spørsmål eller løse problemer som måtte oppstå, gjennomføre forbedringer, aktivere tjenester samt oppfylle kravene i gjeldende lovverk. Dette betyr at selskapet kan beholde personopplysningene dine i rimelig tid selv etter at den interesserte part har sluttet å benytte seg av MANGOs tjenester og/eller har sluttet å bruke nettstedet / appen. Etter denne perioden vil personopplysningene dine bli blokkert fra alle MANGO-systemene, med det eneste formål om å gjøre dem tilgjenglige for kompetente myndigheter for å håndtere eventuelle administrative eller rettslige ansvar og utøve eller forsvare krav. Når blokkeringsperioden for personopplysningene er utløpt, vil de bli slettet for alltid.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Personopplysningene dine kan deles med selskaper i MANGO-gruppen for interne administrative formål basert på legitim interesse.

Personopplysningene dine vil bli formidlet til tredjeparter i henhold til juridiske forpliktelser som i hvert enkelt tilfelle samsvarer med, for eksempel, myndigheter og offentlige etater når dette kreves etter skattelovene, arbeidslovene, trygdeordninger eller andre gjeldende forskrifter.

Dersom du foretar et kjøp og salg gjennom plattformene våre, kan dataene dine formidles, der det er aktuelt, til finansielle enheter og betalingstjenesteleverandører, enheter for registrering og forebygging av svindel, som for eksempel, Signifyd, logistikk-, transport- og leveringsleverandører. Denne formidlingen er kun nødvendig for å sikre levering av bestillingen din.

På den annen side må du være informert om at Mango kan inngå kontrakt med tredjeparter som vil ha tilgang til dataene dine som kommer fra leveringen av tjenester, etter å ha regulert forholdet vårt. Disse tredjepartene kan blant annet gi oss teknologiske tjenester, kundeservice- markedsføring- og reklametjenester, og vil i hvert tilfelle behandle dataene dine i tråd med MANGO sine instruksjoner og aldri for egne formål.

MANGO selger ikke under noen omstendigheter dine personopplysninger til tredjeparter.

Internasjonale overføringer

Internasjonale dataoverføringer kan forekomme i tilfelle foretakene som Mango deler dataene sine med er utenfor EØS-området, noe som vil være lovlig, da tilstrekkelige garantier er etablert for å beskytte personopplysningene. I de tilfellene hvor landet som mottar datene ikke anses for å være på et tilstrekkelig nivå, vil MANGO regulere forholdet til tredjepartsmottakeren av dataene ved å signere de tilsvarende standard kontraktklausulene som er tilpasset av EU-kommisjonen, hvis innhold kan leses på følgende lenke https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Tredjeparter som visse personopplysninger deles med vil på forhånd uansett ha akkreditert vedtaket om tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for en riktig beskyttelse av disse.

Data som ikke er samlet inn direkte fra den interesserede parten

I noen av tjenestene som tilbys gjennom plattformene våre slik som gavekortet, kan en bruker oppgi personlig informasjon om mottakeren av disse. I dette tilfelle, vil MANGO også overholde sine forpliktelser i henhold til bestemmelsene i databeskyttelsesforskriften, og behandler de utelukkende for å oppfylle formålet de er gitt oss for.

Hvordan beskytter Mango personopplysningene dine?

Plattformene våre bruker sikkerhetsteknologier som brannmurer for web og apper, automatiserte antitrusselsystemer, tilgangskontrollprosedyrer og kryptografiske mekanismer, alle med sikte på å forhindre uautorisert tilgang til opplysningene og garantere konfidensialiteten av samme. Likeledes utføres periodiske sikkerhetsrevisjoner for å gjennomføre risikovurdering og jevnlige kontroller. For å oppnå disse målene aksepterer du at MANGO innhenter data for en hensiktsmessig autentisering av tilgangskontrollene.

I tillegg gjennomføres enhver transaksjon gjennom plattformene våre via sikre betalingssystemer. Den konfidensielle betalingsinformasjonen overføres direkte og i kryptert form til det tilsvarende selskapet.

MANGO erklærer at de har iverksatt alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere sikkerheten og integriteten til personopplysningene som de behandler, samt å forhindre tap, endringer og/eller tilgang av uautoriserte tredjeparter.

Hva er dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger?

Du har de følgende rettighetene som beskrives nedenfor. Du kan utøve dem via e-postadressen personaldata@mango.com. For å behandle forespørselen din om utøvelse av rettigheter, kan vi be om at du beviser identiteten din.

Rett til tilgang

Du har rett til å få bekreftelse på om MANGO behandler personopplysninger som angår deg eller ikke, samt å få tilgang til personopplysningene dine som MANGO har til sin rådighet.

Rett til korrigering

Du har rett til å be om at MANGO korrigerer personopplysninger dersom de ikke er riktige eller at de fullføres dersom de er ufullstendige. Dersom du har en brukerkonto, kan du redigere opplysningene dine direkte ved å gå til delen «Mine opplysninger» i profilen din.

Rett til sletting

Du kan be om at personopplysningene slettes dersom, for eksempel, årsaken til at opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene som de ble samlet inn til.

Rett til begrensning

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av opplysningene, hvor vi i så fall bare vil beholde dem for utøvelse eller forsvar ved klager.

Rett til portabilitet

Du har rett til å motta personopplysningene i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og å overføre dem til en annen part når behandlingen av dataene dine er basert på samtykke eller en kontrakt, og utføres med automatiserte midler.

Rett til opposisjon

Du kan protestere mot at personopplysninger behandles basert på MANGOs offentlige eller legitime interesse, inkludert profilering. I dette tilfellet vil MANGO slutte å behandle opplysningene, med unntak av tvingende legitime grunner eller utøvelse eller forsvar av mulige klager. Du har også rett til å motsette deg behandling av data for direkte markedsføringsmål.

Automatiserte individuelle beslutninger

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en beslutning basert utelukkende på en automatisert behandling, inkludert profilering, som generer juridiske effekter om deg eller betydelig påvirker deg på lignende måte. Det vil imidlertid ikke være mulig å utøve slik rett dersom avgjørelsen er nødvendig for gjennomføringen eller utføringen av en kontrakt mellom deg og MANGO; er godkjent av rettighetene som gjelder for MANGO, forutsatt at selskapet etablerer tilstrekkelige tiltak for å beskytte dine rettigheter, friheter og legitime interesser eller er basert på ditt uttrykkelige samtykke.

Rett til å sende inn en klage

Du har rett til å sende inn en klage hos den lokale kompetente kontrollmyndigheten i Spania, det spanske databeskyttelsesbyrået (www.aepd.es).

Endringer i personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen er alltid tilgjengelig. Vi vil uansett varsle deg i tilfelle vi endrer innnholdet vesentlig og relevant, via plattformene våre eller til e-postadressen din, og vi overholder dermed informasjonsplikten som er gitt i RGPD. Slik at du, hvis du ønsker, kan utøve rettighetene dine som interessent.

Policy for informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker man dem?

Informasjonskapslene er filer installert på brukerens datamaskin, telefon, nettbrett eller annen enhet, med det formål å registrere brukerens aktiviteter under nettlesingstiden på denne nettsiden og/eller MANGO mobilapplikasjon ("Nettsted/App"). Ved bruk av informasjonskapsler er det mulig at serveren der Nettstedet/Appen er plassert, gjenkjenner brukerens nettleser, noe som tillater, for eksempel, at den registrerte brukeren får tilgang til områder og tjenester uten å måtte registrere seg ved hvert besøk og huske språkpreferanser, land osv. ved fremtidige besøk. Informasjonskapsler brukes også for å måle publikum og trafikkparametere, kontrollere fremdrift og antall besøkende.

I forhold til begrepet "Informasjonskapsel", refererer vi også til andre teknologier som ligner på informasjonskapsler som, på en analog måte, tillater lagring eller gjenoppretting av bestemt informasjon fra en enhet som, for eksempel, flash-informasjonskapsler, web beacons eller bugs, piksler, HTML5 (for lokal lagring), og SDK-teknologi for App-formater, samt bruk av fingeravtrykksteknikker for å identifisere enheten til den interesserte.

Hva bruker Mango informasjonskapslene til?

Under tilgang og navigasjon på nettstedet eller ved bruk av mobilappen, kan MANGO lagre eller registrere IP-adresser, brukerpreferanser eller typen enhet som brukes med hovedformålene om (i) å utarbeide statistikk i forhold til antall besøk eller trafikk på nettstedet; (ii) tilby en mer personlig navigasjonsopplevelse; og (iii) huske innloggingsdata, selv på forskjellige enheter, og (iv) vise reklame, på denne siden eller andre, basert på navigeringsmønstre på nettstedet vårt.

Videre lagrer vi ikke sensitiv personlig identifikasjonsinformasjon som adressen din, passordet ditt, osv., i informasjonskapslene vi bruker.

MANGO selger under ingen omstendigheter kundedata til tredjeparter.

Hvem er det som bruker den lagrede informasjoen fra informasjonskapslene?

Informasjonen lagret i Nettstedets/Appens informasjonskapsler brukes av Punto Fa, S.L. (“MANGO”), med N.I.F. B-59.088.948:

 • Postadresse: C/Mercaders, 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona, Spania).
 • E-post: personaldata@mango.com

I tillegg er noen av informasjonskapslene som kan installeres ikke MANGO sine, men tredjeparts. Du kan se den komplette listen over informasjonskapsler som MANGO bruker i konfigurasjonspanelet som du finner nedenfor.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker Mango?

Nedenfor er typene informasjonskapsler som brukes på MANGO-nettstedet/appen, basert på typen informasjonskapsler i henhold til deres formål og avhengig av enheten som administrerer dem (egen og tredjepart).

Administrasjon

Beskrivelse

Egne administrerte informasjonskapsler

Dette er de som er opprettet eller administrert av MANGO, som er ansvarlig for nettstedet/appen.

Tredjeparts informasjonskapsler

Dette er de som er administrert av tjenesteleverandører som er uavhengige av MANGO. Disse er identifisert i konfigurasjonspanelet som du kan få tilgang til fra "konfigurer informasjonskapsler"-knappen som du finner nedenfor.

Formål

Beskrivelse

Strengt nødvendige informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan ikke deaktiveres i systemene våre. De er vanligvis satt til å svare på handlinger du har gjort for å motta tjenester, som å justere dine personvernpreferanser, logge inn på kontoen din, eller fylle ut skjemaer. Du kan konfigurere nettleseren din til å blokkere eller varsle om disse informasjonskapslene, men noen deler av nettstedet vil ikke fungere. Disse informasjonskapslene lagrer ingen personlig identifiserbar informasjon.

Preferanse- eller tilpasningsinformasjonskapsler

Disse er de som lar deg få tilgang til tjenesten ved å huske noen forhåndsdefinerte egenskaper basert på en rekke kriterier, som for eksempel språket, nettlesertypen som brukes for å få tilgang til tjenesten, den regionale konfigurasjonen fra hvor du får tilgang til tjenesten, osv.

Å ikke akseptere disse informasjonskapslene kan føre til treg ytelse eller dårlig tilpassede anbefalinger.

Analyseinformasjonskapsler

Disse er de som, behandlet av oss eller av tredjeparter, lar oss kvantifisere antall brukere og dermed utføre måling og statistisk analyse av bruken som brukerne gjør av tjenesten som tilbys. For dette analyseres navigasjonen din på nettstedet vårt for å forbedre tilbudet av produkter eller tjenester vi tilbyr deg.

Atferdsmessige reklameinformasjonskapsler

Disse er de som, behandlet av oss eller av tredjeparter, lar oss analysere dine nettleservaner slik at vi kan vise deg reklame relatert til din nettleserprofil.

Sosiale nettverksinformasjonskapsler

Disse er de som er konfigurert av en rekke sosiale nettverkstjenester, som vi har lagt til på nettstedet, for å tillate deg å dele innholdet vårt med vennene dine og nettverk.

Hvordan deaktiverer du informasjonskapslene i de viktigste nettleserne

Du kan tillate, blokkere eller slette informasjonskapslene som er installert på enheten din ved å konfigurere alternativene i nettleseren din. Hvis du sletter dem, kan det være at enkelte tjenester som er nødvendige for å kunne fungere, ikke blir tilgengelige for deg.

Nedenfor gir vi deg lenker hvor du kan finne informasjon om hvordan du kan aktivere preferansene dine i de viktigste nettleserne.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Hvis du har gitt samtykke til informasjonskapsler fra tredjeparter kan du slette dem fra nettleseralternativene eller fra systemet som tilbys av tredjeparten selv.

Oppbevaringstid

MANGO vil beholde de innsamlede personopplysningene bare i den fastsatte tidsperioden, gitt og begrenset for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, samt for å overholde kravene i gjeldende lovgivning. Når formålet er oppnådd, vil dine data bli riktig blokkert i den perioden det kan oppstå juridiske handlinger, og når foreskrivelsesperioden er over, vil de bli riktig slettet.

Samtidig vil dataene som er oppnådd gjennom bruk av cookies akseptert for brukeren bli bevart i en periode på 13 måneder og, følgelig, når denne perioden er over, vil et nytt samtykke bli bedt om når du besøker vår NETTSTED/APP.

I forhold til tredjepartene som er identifisert i cookie-innstillingene, kan du sjekke deres bevaringsperiode i deres respektive personvernpolitikk.

Overføring av opplysninger til tredjeland

Behandlingen av data utføres generelt av tjenesteleverandører som er lokalisert innenfor det europeiske økonomiske området eller i land som har blitt erklært å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

I tilfelle det forekommer internasjonale dataoverføringer til land som ikke har en tilstrekkelighetsbeslutning fra den europeiske kommisjonen, vil MANGO bruke de standard kontraktsklausulene tilpasset av den europeiske kommisjonen som en garanti for slike overføringer i samsvar med artiklene 44 til 49 i forordning 2016/679 om databeskyttelse. I alle tilfeller vil tredjepartene som personopplysningene deles med, ha bevist på forhånd at de har vedtatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for riktig beskyttelse av dem.

I forhold til tredjeparter som håndterer informasjonskapsler, kan du informere deg om overføringer til tredjeland som de eventuelt utfører i deres respektive informasjonskapselpolitikker.

Hvordan behandle preferansene til samtykket ditt

Du kan konfigurere kategoriene til de valgfrie informasjonskapslene ved å klikke på knappen for innstilling av informasjonskapsler som følger: