Polityka prywatności

Korzystanie z plików cookies

Ostatnia aktualizacja: 01/01/2021

CZYM SĄ PLIKI COOKIE I DO CZEGO SĄ UŻYWANE?

Pliki cookie to pliki zapisane w komputerze, telefonie, tablecie lub jakimkolwiek innym urządzeniu użytkownika w celu rejestrowania jego aktywności podczas przeglądania tej strony internetowej i/lub korzystania z aplikacji mobilnej MANGO („Strona/Aplikacja”). Dzięki plikom cookie serwer hostujący Stronę/Aplikację może rozpoznać przeglądarkę internetową, z jakiej korzysta użytkownik, pozwalając na przykład zarejestrowanemu użytkownikowi na dostęp do treści i usług bez konieczności logowania się podczas każdej wizyty, a także na zapamiętanie takich preferencji jak język, kraj itp. na przyszłość. Pliki cookie są również używane do pomiaru widowni i parametrów ruchu, a także do monitorowania liczby wizyt.

DO CZEGO NIE SĄ UŻYWANE PLIKI COOKIE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ?

Nie przechowujemy informacji umożliwiających identyfikację użytkownika takich jak adres, hasło itp. w używanych przez nas plikach cookie.

KTO WYKORZYSTUJE INFORMACJE ZAWARTE W PLIKACH COOKIE?

Informacje zawarte w plikach cookie Strony/Aplikacji są wykorzystywane przez spółkę Punto Fa, S.L. („MANGO”), o numerze identyfikacji podatkowej B-59.088.948:

  • Adres pocztowy: C/Mercaders, 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona, Hiszpania)
  • Numer telefonu: 901 150 543
  • Adres e-mail: personaldata@mango.com

Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTA MANGO?

W dalszej części wskazane są rodzaje plików cookie używanych na Stronie / w Aplikacji MANGO według ich celu oraz podmiotu, który nimi zarządza (własne i stron trzecich).

Cel Opis
Wydajnościowe pliki cookie Pozwalają na liczenie odwiedzin na Stronie / w Aplikacji oraz źródeł ruchu, liczenie liczby użytkowników i tym samym dokonanie pomiarów i analizy statystycznej tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony.
Funkcjonalne pliki cookie Pozwalają użytkownikowi na dostęp do usługi z zachowaniem pewnych parametrów ustalonych przez użytkownika, na przykład języka, rodzaju używanej przeglądarki internetowej, ustawień regionalnych itp.
Niezbędne pliki cookie Są niezbędne do przeglądania i prawidłowego funkcjonowania Strony/Aplikacji. Pozwalają na przykład kontrolować ruch i przepływ danych, uzyskać dostęp do części strony o ograniczonym dostępie, składać zamówienia, korzystać z elementów bezpieczeństwa, przechowywać treści, aby publikować materiały wideo lub treści w sieciach społecznościowych.
Profilujące pliki cookie

Pliki te gromadzą informacje na temat zachowania użytkownika uzyskane podczas przeglądania Strony/Aplikacji, aby wyświetlić mu reklamy związane z jego profilem przeglądania.

Pliki cookie sieci społecznościowych Są to pliki skonfigurowane pod kątem różnych usług sieci społecznościowych, które zostały dodane do naszej strony, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie naszych treści swoim znajomym oraz w sieciach społecznościowych.

 

Sposób zarządzania Opis
 Własne pliki cookie                                                                                                      Są to pliki, które zostały stworzone i są zarządzane przez Mango jako administratora Strony/Aplikacji.
Pliki cookie stron trzecich Są to pliki, którymi zarządzają dostawcy usług niezwiązani z MANGO. Pliki cookie stron trzecich są wymienione w panelu „.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE W POPULARNYCH PRZEGLĄDARKACH

 

Użytkownik ma możliwość zezwolenia na pliki cookie oraz zablokowania i usunięcia plików cookie zainstalowanych na jego urządzeniu za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookie możliwe jest, że pewne usługi wymagające używania tych plików przestaną być dostępne. 

 

W dalszej części znajdują się linki do informacji, jak można ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Jeśli użytkownik zaakceptuje wszystkie pliki cookie stron trzecich, może je później usunąć w ustawieniach przeglądarki lub za pośrednictwem systemu oferowanego przez stronę trzecią.

JAK SKONFIGUROWAĆ USTAWIENIA ZGODY NA PLIKI COOKIE

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania kategorii opcjonalnych plików cookie, klikając przycisk ustawień plików cookie poniżej:

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

MANGO będzie przechowywać dane osobowe jedynie przez zasadnie potrzebny okres, mając na względzie zgłaszane potrzeby, wprowadzanie ulepszeń, aktywowanie usług i spełnianie wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że może przechowywać dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zainteresowany zaprzestał już korzystania z usług MANGO lub zaprzestał korzystania ze STRONY/APLIKACJI. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zablokowane we wszystkich systemach MANGO. 

Udzielona zgoda pozostanie ważna przez nie dłużej niż 13 miesięcy i po upływie tego okresu użytkownik zostanie ponownie poproszony o zgodę w momencie odwiedzin na STRONIE / w APLIKACJI.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Przetwarzaniem danych zajmują się ogólnie dostawcy usług zlokalizowani wewnątrz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej lub w krajach objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. 

Możliwe jest również międzynarodowe przekazywanie danych podczas przesyłania tychże danych do państw trzecich, w którym to celu MANGO będzie używać standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską jako gwarancji dla przepływu danych do krajów nieobjętych decyzjami Komisji Europejskiej stwierdzającymi odpowiedni poziom ochrony danych. W każdym przypadku podmioty trzecie, którym udostępniane są określone dane osobowe, będą musiały wcześniej udowodnić wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia właściwej ochrony tychże danych. 

MANGO w żadnym przypadku nie sprzedaje danych klientów podmiotom trzecim. 

Państwa trzecie, do których przekazywane są dane to Rosja, Stany Zjednoczone i Kanada. 

Informacje o przekazywaniu danych do państw trzecich przez podmioty trzecie wskazane w niniejszej Polityce Cookies można znaleźć w stosownych politykach tychże podmiotów trzecich.